Termografska ispitivanja

Termografska ispitivanja zasnivaju se na bezkontaktnoj metodi mjerenja za određivanje temperature i njezine raspodjele na površini objekta. Temelje se na mjerenju intenziteta infracrvenog zračenja na promatranoj površini.

Pomoću termografskih snimaka elemenata građevne konstrukcije moguće je uočiti nedostatke vezane uz njezine toplinske karakteristike. Radi toga je korisna metoda za vizualizaciju toplinskih gubitaka kroz elemente konstrukcije kod energetskog certificiranja zgrada.
.
Stručnom interpretacijom moguće je locirati nedostatke konstrukcije i usmjeriti zahvate na sanaciji radi optimalne energetske efikasnosti.
Termografska ispitivanja se u građevinarstvu koriste i u razne druge svrhe kao što su:
  • Otkrivanje vlage i pukotina na ravnim krovovima
  • Otkrivanje zračnih propusta
  • Prisustvo vlage u zidovima
  • Kontrola i otkrivanje cijevi i vodova – podno grijanje
  • Toplinski gubici, toplinski mostovi
  • Renoviranje građevinskih objekata, itd…