Projektanti

3D PLAN projektantima nudi usluge izrade:

– projekata mehaničke otpornosti i stabilnosti

– projekata prometnica i prometnih površina

– projekata vodovoda i kanalizacije

– elaborata toplinske zaštite i uštede energije

– elaborata zaštite na radu

– usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta (koordinator I)