Investitori

Na temelju višegodišnjeg iskustva u poslovima vođenja projekata u rezidualnoj i gospodarstvenoj sferi, 3D PLAN investitorima nudi usluge:

– kompletno upravljanje i nadzor nad tehničkim i financijskim dijelom investicije

– pomoći u određivanju investicijskih planova i analizu prostorno-planske dokumentacije

– stručno savjetovanje

– analize troškova investicije

– pripreme zemljišta za investiciju

– izradu projektne dokumentacije i ishodovanje potrebnih dozvola

– stručni nadzor nad građenjem

– izrade etažnih elaborata i vještačenja

– usluge koordinatora zaštite na radu fazi izrade projekta (koordinator I) i u fazi izvođenja radova (koordinator II)

– energetsko certificiranje i energetski pregled zgrada