Software

3D PLAN distribuira te razvija i implementira GIS sustave GeoERP i 3D-GIS, te distribuira programske pakete za građevinarstvo i geodeziju CivilCAD 2010 i Civil Simulate tvrtke Sivan Design.

Programi rade pod Autodesk AutoCAD 14 – 2010 i Bricsys BricsCAD (IntelliCAD) v. 6 i 9 platformom.

.

Product icon: CivilCAD 2010CivilCAD 2010

- program za geodeziju: CivilCAD 2010-Survey

- program za projektiranje cesta: CivilCAD 2010-Roads

- program za projektiranje vodovoda i kanalizacije te drugih podzemnih vodova:

CivilCAD 2010-Pipes

- program za projektiranje cesta, vodovoda i kanalizacije te drugih podzemnih vodova: CivilCAD 2010-Full package

.

Product icon: Civil SimulateCivil Simulate

- program za realnu simulaciju projektiranih cesta i instalacija pomoću CivilCAD 2010 ili AutoCAD Civil3D: Civil Simulate

.

Product icon: GeoERPGeoERP

- prvi GIS-ERP (Geographic Information Systems – Enterprise Resource Planning) inegrirani sustav za:
LAPS – sustav za zemljišta i nekretnine (Land and Property System)
RIS -informacijski sustav prometnica (Roads Information System)
UIGIS – sustav za podzemnu infrastrukturu (Underground Infrastructures (water systems, gas/cables, electricity) Geographic Information System)
.
.
Product icon: 3D GIS3D-GIS

- nova generacija GIS aplikacija daje dodatnu dimenziju postojećim GIS prostornim informacijama.
Čisto web aplikacije podržavaju gotovo sve postojeće prostorne podatke iz raznih izvora, poput Shapefiles ili karakteristika (properties) iz prostorne baze podataka.