Software

3D PLAN distribuira te razvija i implementira GIS sustave GeoERP i 3D-GIS, te distribuira programske pakete za građevinarstvo i geodeziju CivilCAD 2014 tvrtke Sivan Design.

Programi rade pod Autodesk AutoCAD 14 – 2014 i Bricsys BricsCAD (IntelliCAD) v. 6, 9 i 13 platformama.

.

Civilcad 2014 logo

– program za geodeziju: CivilCAD 2014-Survey

– program za projektiranje cesta: CivilCAD 2014-Roads

– program za projektiranje vodovoda i kanalizacije te drugih podzemnih vodova:

CivilCAD 2014-Pipes

– program za projektiranje cesta, vodovoda i kanalizacije te drugih podzemnih vodova: CivilCAD 2014-Full package

.


– prvi GIS-ERP (Geographic Information Systems – Enterprise Resource Planning) inegrirani sustav za:

LAPS – sustav za zemljišta i nekretnine (Land and Property System)

CMMS – Contracts Management and Maintenance System.

IGIS – infrastruktura (water systems, sewage, gas/cables, electricity) Geographic Information System.

.
.
3D-GIS

nova generacija GIS aplikacija daje dodatnu dimenziju postojećim GIS prostornim informacijama.
Čisto web aplikacije podržavaju gotovo sve postojeće prostorne podatke iz raznih izvora, poput Shapefiles ili karakteristika (properties) iz prostorne baze podataka.