Upravljanje projektima i investicijama
Kompletno upravljanje i nadzor nad tehnickim i financijskim dijelom investicije
icon
CivilCAD 2014 – Full package je kombinacija paketa Roads i Pipes, ovaj
icon
3D PLAN distribuira te razvija i implementira GIS sustave GeoERP i 3D-GIS, te
icon
Nudimo uslugu izrade energetskih certifikata i energetskih pregleda zgrada sa
3D PLAN nudi arhitektonskim uredima usluge izrade projekata mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrada, izrade više
3D PLAN arhitektonskim uredima nudi usluge projektiranja kućne i ulične kanalizacije i više
3D PLAN nudi usluge projektiranja cesta, parkirališta, platoa i drugih prometnih površina. Izrađujemo više
3D PLAN nudi usluge bezrazornog ispitivanja čeličnih konstrukcija suvremenim ultrazvučnim uređajima. Sa više